Organizations

Fundacja Sport-Start

Fundacja Sport-Start (Poland)

Start-Sport to program obecny w przestrzeni społeczno – sportowej od 2006 roku.

Promuj rozsądny sposób na życie w oparciu o aktywność fizyczną z dala od słabostek dnia codziennego.

Od 2012 roku działa pod szyldem Fundacji Start-Sport.

Fundacja Start-Sport współpracuje głównie z Mistrzami sportu na terytorium Polski, ale swoje możliwości może również realizować na terenie całego świata, za sprawą powiązań, opartych na polskim przedstawicielstwie marki KaaTsu Global.

Start-Sport swoją misję realizuje poprzez promocję pozytywnych wzorców jak i aktywne działanie, czego efektem są dziesiątki zdarzeń w ośrodkach terapii uzależnień, placówkach resocjalizacji, czy domach samotnych matek i dziecka.

Fundacja zrzesza w misji kluby sportowe różnych dyscyplin, specjalistów od rehabilitacji oraz dietetyków. Swój kierunek działania umiejscowiła również w marketingu sportowym celem wspierania sportowców w trakcie ich kariery, jak i po jej zakończeniu.

More: http://start-sport.pl/